Pojeďte do NDR

Léto se blíží, a mnozí z vás už jistě přemýšlejí kam se v čase dovolených, zaslouženého odpočinku všech pracujících vydat za plnohodnotnou rekreací. Připravili jsme pro vás malého průvodce který vám snad napoví správný směr.

Německá demokratická republika je politicky i hospodářsky ucelený socialistický stát, stát dělníků a rolníků. Z historického hlediska není 25 let její existence mnoho. Tím větší význam má, co se zde v srdci Evropy, na území 108 178 km² a v životě 17 miliónů obyvatel za tu dobu změnilo. Kdo začal tak jako NDR na všech ůsecích života od samého začátku, neměl před sebou rovnou cestu. Vyskytlo se mnoho problémů a těžkostí, z nichž některé se zdály být nepřekonatelné.

Byly však zdolány uvědomělou prací miliónů pracujících pod vedením revoluční strany dělnické třídy. Jednotné socialistické strany Německa, a díky podpoře a zkušenostem Sovětského svazu. NDR je bratrsky spojena s SSSR. Součástí tohoto přátelství bude navždy nezištná pomoc v začátcích.

NDR je neoddělitelnou součástí společenství socialistických států, které dnes těsně spolupracuje ve všech oblastech života. Spolupráce lidu socialistických zemí nabývá stále větších rozměrů.

Zvyšování hmotné a kulturní životní úrovně obyvatelstva, prohlubování vztahu ke spřáteleným socialistickým státům a mezinárodní spolupráce k vzájemnému užitku – to jsou zásady politické činnosti, to je realita rozvinuté socialistické společnosti v NDR. Tak je plněn smysl socialismu, činit vše pro blaho člověka a pro štěstí lidu.

Vydal:
Verlag Zeit im Bild
DDR-801, Dresden, Julian-Grimau-Allee

Tisk:
Grafischer Grossbetrieb Völkerireundschaft Dresden

Redakční uzávěrka:

10. února 1975

1 komentář

  • ales napsal:

    Velice lákavě to vypadá. Hmmmmm EnDéEr to je skoro jako nějáké zaklínadlo nebo šém… No nic, já šetřím snad to letos výjde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *