Přírodní rezervace Kuchyňka

Přírodní rezervace Kuchyňka slouží k ochraně jednoho z posledních zbytků přirozených lesních ekosystémů Brd s charakteristickými druhy květeny a zvířeny. Jedná se o strmý asi 1,3 km dlouhý jihovýchodní suťový svah strukturního hřbetu od vrchu Kuchyňka (635,6 m n.m.) ke kótě Malý vrch (627,6 m n.m.). Hlavní typ vegetace tvoří suťové lesy s hlavními dřevinami dubem zimním (Quecercus petraea), bukem lesním (Fagus sylvatica), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a lípou velkolistou (Tilia platyphylos), v minulosti byla hojná i jedle bělokorá (Albies alba). Rezervace se rozkládá v k.ú. Pičín na ploše 21,18 ha. K zabezpečení chráněného území před rušivými vlivy z okolí je stanoveno ochranné pásmo do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní rezervace. V terénu je území vymezeno červeným pruhovým značením a tabulemi s malým státním znakem. Vstup je povolen pouze po značených cestách. (zdroj: informační tabule na místě samotném, zřídil Středočeský kraj)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *