Tož sa nám to dneska zešlo…..

A hned je důvod k jakejsi slávě. A tých není nikdy dost. Furt je potřeba si připomínat, jak je dobře, že tu na tem světě možem byt.

Večer sa na nebi po novu objevil první srpek měsíca, a začal Ramadán – رمضان – devátý měsíc islámského lunárního kalendářa. Měsíc, kdy měl prorok Mohamed obdržat první Boží zjevení a na zem byl poslaný korán, ve kterém se k půstu – saumu – jednému z pěti pilířů islámu praví – kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí ! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Bůh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Boha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ 2:179. Od včilška sa proto od východu do západu slunka musí každý muslim zdržat jídla, pití, kůření, žvýkání a sexu. Po západu slunka si to ale vynahradijá. Pořádajů sa totiž veliké večeře na kterých sa scházajů celé rodiny, a poťápe každý co sa do něho vejde.

Shodů okolností na dnešek připadl aj židovský Nový rok – Roš Hašana – *ראש השנה, aj když zas podle úplně inšího kalendářa. Svátek začíná západem slunka v poslední den měsíca Eulu a trvá eště první dva dně měsíca Tišri. Rabíni Roš Hašana popisujů jako „Den soudu“, kdy sů otevřené tři knihy. V knize života sů zapsaní všichni spravedliví, v knize smrti všichni nenapravitelní hříšníci, a v knize prostředních všichni, kteří do svátku Jom Kipur majů možnost sa cosik polepšit a nedopadnůt špatně. O temto svátku sa trůbí na baraní roh – šófar – který má všeckým připomenůt, že sa blíží den posledního sůdu. Odpoledňa sa potem slaví Tašlich, kdy sa lidi shromažďujů u řek, rybníků nebo moře, a symbolicky odhazujů svoje hříchy v podobě kamínků nebo drobků chleba.

A do třetice sa v Etiopii, kde díky ortodoxní křesťanské církvi platí ještě juliánský kalendář, bude slavit né jenom nový rok, ale aj nové Milénium, rok 2000. Tak trochu popletené to majů kvůliva temu, že podobně jak pravoslavní nepřijali gregoriánský kalendář zavedený papežem Řehořem XIII v roce 1582 na návrh ??Compendium novae rationis restituendi kalendarium?? Luigiho Giglia, který spočítal, že tak to dál už nejde, protože sa díky starým výpočtom kalendář čím dál víc opožďuje oproti roku siderickému – hvězdnému, a dny které majů, už vůbec nevycházajů na slunovraty, rovnodennosti a podobně. A u katolíků kór vadí, že sa Velikonoční neděla, která má vycházat na první nedělu po prvním jarním úplňku posůvá už skorem o deset dní zpátky. Ale v Etiópii jim to nevadí, a jedů si furt v juliánském, zavedeném římským císařem Gaiem Juliem Caesarem už v roce 46 před n. l. Ten v sůčasnosti za tým naším zaostává dňama o 13 dní. A díky etiopským speciálním úpravám ještě o sedum roků.

Tož vám přeju k všeckým tym svátkom to najlepší. Ať sa nám daří všecko, na co šáhnem. A ať sa smějem každy deň.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *