Třeštibok

Vyhlídka Třeštibok leží 100 metrů nad řekou Sázavou. Na protějším břehu je masív Medníků. Železniční trať, která pod Třeštibokem prochází krátkým tunelem, byla vybudována v létech 1897 – 1900 a v tomto úseku je pro svoji podobu s alpskou železnicí označována za Český Semmering. V údolí je vidět vesnice Píkovice, na obzoru zalesněné kopce kolem Hvozdnice a vrchy brdských Hřebenů. Proti Píkovicím nad pravým břehem Sázavy se zvedá kopec Chlomek u Petrova. Ve směru proti toku Sázavy je vidět dolní část Luk pod Medníkem a lesy v okolí Třebsína a Rakous.

Tyto stráně představují skalní step s typickou květenou a živočišstvem teplých středočeských oblastí. Třeštibok je významným přírodním prvkem, který společně s protějším Medníkem vytváří důležité místo zachovávající původní přírodní ráz krajiny. Je součástí přírodního parku Střed Čech.

Označení dostaly tyto skalnaté stráně podle svého divokého vzhledu a rozeklaných skal o které se tříštila voda Sázavy. Při velké vodě do boku skalního hřbetu narážely vory a tříštily se. Voroplavba v úseku mezi Kamenným Přívozem a Píkovicemi byla nebezpečná. Tímto romantickým údolím prochází na protějším břehu Posázavská stezka vybudovaná Klubem českých turistů v létech 1914 – 1924.

(zdroj: informační tabule na místě samotném)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *