Po novej cestě….

Po novej cestě sa nám v Karlíně toten týden auta rozjely. A jak to chvílu sleduju, tož ani nevím, lesti sa jim to povedlo. Nemyslím po stránce estetickéj, to oni vyšmajchlovali pěkně. Šecko uhlazené, trávníčky zeséklé jak podleva latky, kříbů pozvysazovali, kvůliva byciklom cestu nabarvili. Sem sa na to díval, a vypadá to, jak kdyby tam jednu veliků kostku z lega zacvakli.

Když to stavjali, tož mi bylo líto teho kůska lesíka co kvůliva temu zetli. Ale říkal sem si, že pokáď to pomože Karlínu, tož ať stavijá. Ale včil vám nevím, lesti tým čemusi pomohli. Nasázali do teho semaforů jak laterní po padesáti metroch a jak sa aj v najvětším provoze přes Karlín jelo, tak včil sa stójí. A jak sa jezdilo aspoň trocha tak jak sa má, tož včil platí, že jednosměrka není betónová zeď.

Je možné, že sa to uklidní, že včil lidi hlavně blůdijá. Ale že by tam nekdo stál a ukázal ze začátku kama jet? A ty ludry, co léců kde nemajů, lépl za ušiska? To né! A aut polepenýma reklamů co stojí na nové. Hrůza! To taky nikemu nevadí. Su zvědavý, lesti tam možu parkovat ve prostředku na távníku aj já. Šak sa musím taky propagovat.

A aj transparent si vyvěsili – Stavíme pro budoucnost – jenom vyvedení v žluté na rudé mu chybí. Šak na něho z celkového rozpočta 179 302 868,- Kč ( slovy stosedumdesátdevětmiliónůtřistadvatisícosumsetšedesátosumkorunčeských ) snáď cosik vyšetřili, a neplatili ho ze svojeho. To bych jim nepřál. Musijá byt zedřítí. A asi jenom chvílu spočnů a budů to natahovat dál. Z Invalidovně až na Balabenku. Sa míchačky s betonem eště chvílu nezastavijů. Šak je potřeba. Ať nám Karlín kvete.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *