Pojeďte do NDR

Léto se blíží, a mnozí z vás už jistě přemýšlejí kam se v čase dovolených, zaslouženého odpočinku všech pracujících vydat za plnohodnotnou rekreací. Připravili jsme pro vás malého průvodce který vám snad napoví správný směr.

Německá demokratická republika je politicky i hospodářsky ucelený socialistický stát, stát dělníků a rolníků. Z historického hlediska není 25 let její existence mnoho. Tím větší význam má, co se zde v srdci Evropy, na území 108 178 km² a v životě 17 miliónů obyvatel za tu dobu změnilo. Kdo začal tak jako NDR na všech ůsecích života od samého začátku, neměl před sebou rovnou cestu. Vyskytlo se mnoho problémů a těžkostí, z nichž některé se zdály být nepřekonatelné.

Byly však zdolány uvědomělou prací miliónů pracujících pod vedením revoluční strany dělnické třídy. Jednotné socialistické strany Německa, a díky podpoře a zkušenostem Sovětského svazu. NDR je bratrsky spojena s SSSR. Součástí tohoto přátelství bude navždy nezištná pomoc v začátcích.

NDR je neoddělitelnou součástí společenství socialistických států, které dnes těsně spolupracuje ve všech oblastech života. Spolupráce lidu socialistických zemí nabývá stále větších rozměrů.

Zvyšování hmotné a kulturní životní úrovně obyvatelstva, prohlubování vztahu ke spřáteleným socialistickým státům a mezinárodní spolupráce k vzájemnému užitku – to jsou zásady politické činnosti, to je realita rozvinuté socialistické společnosti v NDR. Tak je plněn smysl socialismu, činit vše pro blaho člověka a pro štěstí lidu.

Vydal:
Verlag Zeit im Bild
DDR-801, Dresden, Julian-Grimau-Allee

Tisk:
Grafischer Grossbetrieb Völkerireundschaft Dresden

Redakční uzávěrka:

10. února 1975

1 komentář

  • ales napsal:

    Velice lákavě to vypadá. Hmmmmm EnDéEr to je skoro jako nějáké zaklínadlo nebo šém… No nic, já šetřím snad to letos výjde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *