Atlas ptačích vajec – list II.

Dnes vyšlo slunce a já měl v tomto roce poprvé pocit, že jaro poprvé nesměle zaklepalo na dveře a zas se o krok přiblížila doba hnízdění našeho ptactva. Již nyní začínají po očku pokukovat po vhodném místě, kde začnou budovat své hnízdo do nějž vloží svou budoucnost v podobě křehkého vejce. Tento poklad však vypadá u každého druhu jinak a my proto pro naše čtenářstvo přinášíme další list atlasu ptačích vajec jenž jistě napomůže k jejich určování a rozeznávání.

atlas-ptacich-vajec-list-ii

1. Kos černý – Turdus merula
2. Drozd zpěvný – Turdus philomelos
3. Drozd brávník – Turdus viscivorus
4. + 5. Vlaštovka obecná – Hirundo rustica
6. Jiřička obecná – Delichon urbica
7. Břehule říční – Riparia riparia
8. Rorýs obecný – Apus apus
9. Rorýs velký – Apus melba
10.+ 11. Lelek lesní – Caprimulgus europaeus
12. Sýc americký – Aegolius acadicus
13. Kulíšek nejmenší – Glaucidium passerinum
14. Výreček malý – Otus scops
15. Puštík obecný – Strix aluco
16. Výr velký -Bubo bubo
17. Kalous pustovka – Asio flammeus
18. Kalous ušatý – Asio otus
19. Sýc rousný – Aegolius funereus
20. Sova pálená – Tyto alba
21. Dřemlík tundrový – Falco columbarius
22.+23. Ostříž lesní – Falco subbuteo
24.+25. Poštolka obecná – Falco tinnunculus
26.+27. Sokol stěhovavý – Falco peregrinus
28.-30. Krahujec obecný – Accipiter nisus
31. Jestřáb lesní – Accipiter gentilis
32.+33. Káně lesní – Buteo buteo
34. Moták pochop – Circus aeruginosus
35. Moták lužní – Circus pygargus
36. Pilich šedý – Circus cyaneus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *