Otevřený dopis zahraničnímu zpravodaji ve Vancouveru Aleši Procházkovi

Po našem déletrvajícím šetření byly zjištěny okolnosti, které nasvědčují tomu, žes opustil chladné pobřeží Pacifiku a byl po neblahém incidentu ve Vancouveru zřejmě násilím uvězněn neznámou paravojenskou jednotkou někde pod brazilskou vysočinou u pramenů řeky Paraguay. Vzhledem k tomu, že naše informační zdroje jsou spolehlivé a jejich důkazy neochvějné, není důvodu se domnívat, že by se situace měla jinak. Tvé mlčení budeme brát jako potvrzení správnosti našich domněnek a pokusíme se Tě zachránit. I bez ohledu na další vývoj událostí je již celá záchranná mise ve fázi příprav na přímý zásah.

Tento otevřený dopis vyjadřuje kolektivní myšlenku celého generálního štábu a byl ním i jednomyslně schválen a odeslán na české velvyslanectví v Brazílii.

Vzhledem k delikátnosti celého případu z hlediska mezinárodních vztahů zasedal štáb v plném obsazení za přítomnosti obou představitelů předsedy Předsedy a hedy Hedy.

Praha, 3.prosince 2007

A jako důkaz skvělé práce našich výzvědných služeb předkládáme foto objektu kde je náš zpravodaj vězněn.

tabor

2 komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *