Řádná hospodyňa Helena….

Sem sa vám dočetl, jak si ta naša Helenka Fibingerová zakládá na pořádku. Jak nemá napečené, tož jí nikdo nemože do baráka. Kór s kamerů ne.

Chtěli o ní natáčat cosi do České televize. Jakýsi medajlónek o šikovných robkách. A naša Hela si vymyslela, že sa to musí točit v její pekárni v Uherském Ostrohu. Ale až tam bude mět jakůsi novů mašinu na šůlání rohlíků. Do tej doby že ani ranu. A tak dlůho to odkládala, až ju myslím chlapci z televize poslali do řiti. A já sa jim ani moc nedivím. Šak chtěli točit o ní, a né o jakejsi mašině. ( Aj když ono asi není těžké si to splést, kór když už je včil tak brzo tma.)

No a na to sa Helenka fest vztekla, a začla vykřikovat, že hneď včil volá Janečkovi, a po tych esemeskách začla vyhrožovat, že zítra oznámí, že chce točit s kýmsi jinším, a že požaduje, aby s chlapcama ČT zrušila smlůvu.

Jak sem už psal, dá sa chápať, že chce mět robka napečené, když si kehosi půšťá do pekárně, kór televizu. Problém je v tem, že Helenka je místopředsedkyňů Rady ČT, a zákon jí rovno zakazuje *jakkoliv zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů*.
Navíc jak říká režisér Vít Klusák, Helenka sa „opakovaně ptala, zda film může obsahovat reklamu na její pekárnu“. „Jestli je to o mě, není možné, aby tam nebyla část mého podnikání, stejně jako pražská kancelář nebo Rada ČT“, pravila Helča. A to všecko při tem, že Rada ČT má jako kontrolní orgán hlídat, aby sa na veřejnoprávním televízoře neobjevila žádná skrytá reklama.
Bez teho sů za to dobře zaplacení. V normální práci by jedného za takové ludrařiny hneď vyhodili, ale toti funkcionáři to budů mět podchycené. Jak smlůvama, tak faň kamarádčoftama. S tyma nic nehne.

Musím ale řéct, že chlapci možů být rádi, že jim nedala přes čuňu. Protože ta by z nich myslím nadělala ráz tolik malých do školky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *