V Holešově na letišti II….

Jak sem vám nedávno psal o té chystané průmyslové zóně v Holešově, tož si nešlo na tých plánkoch v těsném sůsedství nevšimnůt nové cesty s tajemným názvem R49. Tož sem sa rozhodl, že sa jí trošku podívu na zůbek, z kama a kde vůbec vede.

Současná R49 byla v roce 1995 původně zamýšlená jako pokračování dálnice D1 s trasou Vyškov – Kroměříž – Zlín – Slovensko. V průběhu času byla ale tato studie několikrát přepracována až do současné definitivní podoby rychlostní čtyřpruhé komunikace R49/R6 Hulín – Půchov. V roce 2004 byla totiž podepsána mezinárodní dohoda o propojení R49 na české a R6 na slovenské straně.

Jako první část stavby s termínem realizace v letech 2008 až 2011 je úsek Hulín – Fryšták. Stavba začíná v Hulíně jako odbočka D1 a končí ve Fryštáku za místní částí Dolní Ves. Délka této trasy je 16,423 km, a jeho součástí bude 15 mostů na trase, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn o celkové délce 5370 metrů. Součástí stavby bude přivaděč Holešov.
Náklady na tuto trasu jsou cca 6,875 miliardy Kč. V letošní roce bylo vyčleněno 192 milionů, příští rok se počítá se 62 miliony.

mapa R49

Druhá část stavby je trasa Fryšták – přivaděč Zlín. Délka trasy je 1,7 km + 3,337 km délky samotného přivaděče. Součástí stavby je mimo jiné 7-polový most přes Fryštáckou přehradu o délce 365,2 metru a 9-polový most přes Fryštácký potok o délce 443 metrů. Stavba samotná začíná ve Fryštáku nad čerpací stanicí a končí za Kostelcem se silnicí III/4911. Výstavba se plánuje v období duben 2009 až říjen 2011. Úsek bude zprovozněn současně s trasou Hulín – Fryšták. Náklady jsou plánovány na 3,072 miliardy Kč. Letos je na přípravu vyčleněno 10 milionů, pro rok 2008 27 milionů.

Třetí částí výstavby je úsek Fryšták – Lípa o délce 13,5 km. Na této trase bude zbudováno 18 mostů o celkové délce 644 metrů, 9 nadjezdů, 16 přeložek silnic nižší třídy a 5 protihlukových stěn v délce 2 kilometrů. Objem výkopů na tomto úseku je 2,1 milionů m3, a objem násypů 1,9 milionů m3. (motyků bych to nechtěl kopat) Trasa začíná za Fryštákem u přivaděče na Zlín a končí v k.ú. Lípa za obcí Zádveřice. Na stavbu, jejíž realizace je plánována na období září 2009 až březen 2013, se počítá s náklady ve výši 4,066 miliardy Kč. Letos bylo na přípravu přiděleno 10 milionů, pro rok 2008 je vyčleněno 9 milionů Kč.

mapa R49_2

Pokračování příště.

11 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *